Ikon för Rikstermbanken

nollfelsstrategi

svensk term (rek.): nollfelsstrategi
definition:

strategi för kvalitetsarbete som syftar till att i så stor utsträckning som möjligt undvika att kvalitetsbrister över huvudtaget uppkommer

anmärkning:

Strategin innebär speciellt att påverka den vanliga attityd som innebär att man betraktar förekomst av fel som något oundvikligt och naturligt.

engelsk term (rek.): zero defect strategy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004