Ikon för Rikstermbanken

nivåvis består-av

svensk term (rek): nivåvis består-av
svenska termer (acc): detaljerad består-av
strukturerad består-av
förklaring:

Nivåvis består-av är en typ av strukturanalys som nivåvis, på alla underliggande nivåer, visar vilka artiklar och i vilka kvantiteter en viss moderartikel består av.

engelsk term (rek): indented bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004