Ikon för Rikstermbanken

nivåkod

svensk term (rek): nivåkod
definition:

den strukturnivå relativt översta nivån som en i produktstrukturen ingående artikel har

anmärkning:

Den vanligaste konventionen är att slutproduktnivån ges nivåkod 0, de artiklar som direkt ingår i slutprodukten ges nivåkod 1 etc. Det förekommer också att slutproduktnivån ges nivåkod 1, nivån därunder nivåkod 2 etc.

engelsk term (rek): level code
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004