Ikon för Rikstermbanken

nettobehovsberäkning

svensk term (rek): nettobehovsberäkning
förklaring:

Nettobehovsberäkning är en metodvariant inom ramen för materialbehovsplanering. Den innebär att man vid behovsnedbrytning från produktionsprogram för beräkning av materialbehov tar hänsyn till förekommande lager för varje artikel på de olika strukturnivåerna. För att nettobehovsberäkningen skall bli korrekt måste nedbrytning, nettning och partiformning ske nivåvis. Varje artikel måste behandlas först på sin lägst förekommande nivå.

engelsk term (rek): requirements planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004