Ikon för Rikstermbanken

negativt lager

svensk term (rek): negativt lager
förklaring:

Ett negativt lager är ett uttryck för en orderstock. Vid ren kundorderstyrning är det negativa lagret lika med den inneliggande kundorderstocken.

engelsk term (rek): negative inventory
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004