Ikon för Rikstermbanken

negativ beställningspunkt

svensk term (rek.): negativ beställningspunkt
definition:

Negativa beställningspunkter används i beställningspunktssystem för att åstadkomma att orderförslag endast erhålls när det finns en reservation, dvs. ett känt behov till en kundorder eller en tillverkningsorder.

engelsk term (rek.): negative order point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004