Ikon för Rikstermbanken

nedströms

svensk term (rek.): nedströms
förklaring:

Termen nedströms används som beteckning för den riktning i försörjningskedjan som går från företaget mot kundhållet.

se även:
engelsk term (rek.): downstream
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004