Ikon för Rikstermbanken

nedbrytningsprognos

svensk term (rek): nedbrytningsprognos
definition:

prognos som tas fram från en prognos per produktgrupp, produktfamilj eller motsvarande

anmärkning:

I produktgrupperna ingående produkters prognoser beräknas genom nedbrytning med hjälp av prognosstrukturer.

engelsk term (rek): exploded forecast
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004