Ikon för Rikstermbanken

nedbrytning

svensk term (rek.): nedbrytning
förklaring:

Nedbrytning innebär att från en moderartikel söka upp artiklar på underliggande strukturnivåer, exempelvis för att vid materialbehovsplanering och reservering beräkna materialbehov per kvantitet av

moderartikel.

engelsk term (rek.): explosion
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004