Ikon för Rikstermbanken

nätverksplanering

svensk term (rek.): nätverksplanering
definition:

metod för att planera, koordinera och följa upp projekt

anmärkning:

I nätverket definieras sambandet mellan olika i projektet ingående händelser och aktiviteter. Starttidpunkter, färdigtidpunkter, glapp, kritiska linjer etc beräknas med hjälp av nätverksrelationer och uppskattad tidsåtgång.

engelsk term (rek.): network planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004