Ikon för Rikstermbanken

multimodala transporter

svensk term (rek.): multimodala transporter
definition:

transport av gods från leverantör till kund genom att använda mer än ett sorts transportmedel

exempel:

Exempelvis kan det vara fråga om att kombinera tåg och lastbil.

engelsk term (rek.): multi-modal transportation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004