Ikon för Rikstermbanken

mottagningsrapport

svensk term (rek.): mottagningsrapport
definition:

skriftlig rapport om gods som mottagits från leverantör

anmärkning:

Ofta används leverantörernas följesedlar som underlag för framställning av mottagningsrapporter.

engelsk term (rek.): goods receipt report
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004