Ikon för Rikstermbanken

monteringsorder

svensk term (rek.): monteringsorder
definition:

tillverkningsorder som avser montering, dvs. tillverkning som karaktäriseras av att förädling åstadkoms genom sammansättning av detaljer, komponenter och halvfabrikat

engelsk term (rek.): assembly order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004