Ikon för Rikstermbanken

modul- och variantteknik

svensk term (rek): modul- och variantteknik
definition:

Tekniken moduler och varianter är ett tillvägagångssätt för hantering av produktvarianter. Tekniken bygger på att produkter är modulariserade, dvs. uppdelade på var för sig materialmässigt oberoende delar. För varje modul finns olika varianter och de olika modulernas varianter kan på olika sätt kombineras för att skapa produktvarianter som motsvarar kundönskemål.

engelsk term (rek): feature and option technique
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004