Ikon för Rikstermbanken

modul

svensk term (rek.): modul
förklaring:

Modul är ett begrepp som används med två olika innebörder. Det kan dels

stå för en större fristående del av en produkt som kan förekomma i olika

varianter. Termen förekommer då inom ramen för begreppet moduler och

varianter eller så kallade features and options.

Termen modul står också för delsystem i ett ERPsystem. Som exempel på

vanliga sådana moduler kan nämnas grunddatamodul, lagerstyrningsmodul,

produktionsstyrningsmodul, kalkylmodul, materialbehovsplaneringsmodul,

huvudplaneringsmodul och inköpsmodul.

engelsk term (rek.): module
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004