Ikon för Rikstermbanken

modell

svensk term (rek.): modell
definition:

förenklad beskrivning av verkligheten

anmärkning:

Ofta utgör modellen en sambandskonstruktion mellan studerade faktorer som används för att beskriva, förklara eller för att ge vägledning och råd vid beslutsfattande.

engelsk term (rek.): model
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004