Ikon för Rikstermbanken

mjölkrunda

svensk term (rek.): mjölkrunda
förklaring:

Med mjölkrunda menas ett sätt att transportera varor från leverantörer. Metoden innebär att i stället för att utföra en transport per leverantör och leveranstillfälle, samordnas leveranserna från flera leverantörer till en gemensam transport, ofta av typ rundtur. Inleveransfrekvensen från respektive leverantör kan därigenom ökas.

engelsk term (rek.): milk run
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004