Ikon för Rikstermbanken

minsta slack per operation

svensk term (rek): minsta slack per operation
definition:

minsta slack per operation är en prioriteringsregel som innebär att operationer turordnas efter operationsslack, från minsta till högsta

engelsk term (rek): least slack per operation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004