Ikon för Rikstermbanken

minsta-kvadrat-metoden

svensk term (rek): minsta-kvadrat-metoden
svenska termer (acc): minsta kvadrat-metoden
minstakvadratmetoden
definition:

metod för att på bästa möjliga sätt representera ett antal mätvärden med en linje och dess ekvation

anmärkning:

Linjen och ekvationen väljs så att summan av kvadraterna på avvikelserna mellan mätvärden och motsvarande linjevärden blir så liten om möjligt

engelsk term (rek): least square method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004