Ikon för Rikstermbanken

min–max-system

svensk term (rek.): min–max-system
svenska termer (acc.): S,s-systemet
periodinspektionssystemet
definition:

system för lagerstyrning av artiklar med oberoende behov

engelsk term (rek.): min-max system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004