Ikon för Rikstermbanken

min–max-system

svensk term (rek): min–max-system
svenska termer (acc): S,s-systemet
periodinspektionssystemet
definition:

system för lagerstyrning av artiklar med oberoende behov

engelsk term (rek): min-max system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004