Ikon för Rikstermbanken

mellanlager

svensk term (rek.): mellanlager
definition:

lager i verkstaden där artiklar lagerläggs i väntan på att förbrukas i stället för att transporteras in i det ordinarie lagret

anmärkning:

Ett mellanlager kan också avse lager av order mellan två på varandra följande operationer, dvs. av PIA-material.

engelsk term (rek.): temporary stock
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004