Ikon för Rikstermbanken

medeltid mellan fel

svensk term (rek.): medeltid mellan fel
definition:

den tid som i medeltal förflyter mellan två på varandra följande fel i en produktionsresurs eller motsvarande

anmärkning:

Termen används som ett mått på felintensitet för reparerbara resurser.

engelsk term (rek.): mean time between failure
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004