Ikon för Rikstermbanken

medelabsolutfel

svensk term (rek.): medelabsolutfel
förklaring:

Medelabsolutfelet är lika med medelvärdet av de absoluta prognosfelen under ett antal prognosperioder. För prognosfel som kan antas vara normalfördelade är prognosfelens standardavvikelse lika med 1,25 · medelabsolutfelet.

engelsk term (rek.): mean absolute deviation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004