Ikon för Rikstermbanken

materialtorg

svensk term (rek.): materialtorg
definition:

upplagringsplats på fabriksgolvet avsedd för material som tagits ut från lager och på väg att användas i produktionen

anmärkning:

Det kan också vara en förvaringsplats för produkter-i-arbete mellan på varandra följande operationer.

engelsk term (rek.): material square
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004