Ikon för Rikstermbanken

materialrekvisition

svensk term (rek.): materialrekvisition
definition:

dokument eller kort i arbetsordersatsen

anmärkning:

Det används för att rekvirera ut material och rapportera materialuttag till tillverkningsorder. Två huvudtyper finns. För den ena typen skrivs ett materialrekvisitionskort ut per ingående artikelnummer. Denna typ används framför allt vid detaljtillverkning eller annan tillverkning eller montering med få ingående material. När antalet ingående material är stort, exempelvis för monteringsorder, används ofta en annan typ. Denna typ utgörs av en materiallista som upptar en rad per artikelnummer. En materialrekvisition kan också vara ett handskrivet dokument, exempelvis för uttag av material för diverse ej orderbunden förbrukning eller för uttag av så kallat förbrukningsmaterial. Genom materialrekvisitionen får den som tar ut materialet behörighet att göra det av den som ställer ut rekvisitionen. Ofta förses rekvisitionen med uppgifter om det kostnadsställe,

projekt o.d. som skall belastas med kostnaderna för motsvarande materialförbrukning.

engelsk term (rek.): material requisition
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004