Ikon för Rikstermbanken

materialomkostnad

svensk term (rek.): materialomkostnad
svensk term (acc.): MO
definition:

kostnad för sådana resurser som används gemensamt för materialförsörjningen och som därför måste fördelas på anskaffade artiklar, exempelvis med hjälp av fördelningsbas direkt material

exempel:

Som exempel på sådana kostnader kan nämnas personalkostnader på inköpsavdelningen, kostnader för lagerpersonal, lokalkostnader, avskrivningar och räntor för transport och hanteringsutrustning samt räntekostnader för kapital bundet i förråd och lager.

engelsk term (rek.): material overhead
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004