Ikon för Rikstermbanken

materialklarering

svensk term (rek.): materialklarering
förklaring:

Att materialklarera innebär att kontrollera om det finns material tillgängligt i lager motsvarande de kvantiteter som behövs för en viss kundorder eller tillverkningsorder. I huvudsak kan man urskilja två materialklareringstillfällen. Ett av dessa är vid kontroll av om kundorder eller tillverkningsorder kan planeras in med utgångspunkt från aktuell materialtillgång. Denna materialklarering bör ske mot disponibelt saldo, dvs. göras med hänsyn till samtliga inneliggande reservationer och förväntade inleveranser från uteliggande order. Det andra materialklareringstillfället är vid start av tillverkningsorder och plockning mot kundorder. Denna materialklarering bör ske mot fysiska saldon eller mot disponibla saldon efter avräkning av hårda reservationer.

engelsk term (rek.): material availability check
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004