Ikon för Rikstermbanken

materialflödessärkostnad

svensk term (rek): materialflödessärkostnad
definition:

aktiviteter och förhållanden som rör materialflöden och som förorsakar

ordersärkostnader

anmärkning:

De utgör en del av den totala ordersärkostnaden och påverkar bland annat ekonomisk orderkvantitet.

exempel:

Som exempel på materialflödessärkostnader kan nämnas kostnader för uttag av material från lager, transporter, godsmottagning, hantering samt inläggning i lager.

engelsk term (rek): material flow cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004