Ikon för Rikstermbanken

materialförsörjning

svensk term (rek.): materialförsörjning
förklaring:

Materialförsörjning avser en sammanfattande benämning på alla de aktiviteter i ett företag som syftar till att anskaffa material från leverantörer för produktion och/eller försäljning. De aktiviteter som främst innefattas är materialplanering, inköp, transport, materialhantering, godsmottagning och inlagring.

engelsk term (rek.): sourcing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004