Ikon för Rikstermbanken

materialbehovsplanering

svensk term (rek.): materialbehovsplanering
svenska termer (acc.): behovsberäkning
materialbehovsberäkning
definition:

materialplaneringsmetod som innebär att behovskvantiteter och behovstidpunkter för i produkter ingående material beräknas genom nedbrytning med hjälp av produktstrukturer från ett produktionsprogram

engelsk term (rek.): material requirements planning
engelsk term (acc.): MRP
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004