Ikon för Rikstermbanken

materialbehovsnyckel

svensk term (rek): materialbehovsnyckel
förklaring:

Med en materialbehovsnyckel avses summerade data om materialbehov per produkt. Oftast uttrycks materialbehoven i monetära enheter och tidsförskjutet i förhållande till produktens leveranstidpunkt. Materialbehovsnycklar är för resursen material motsvarigheten till kapacitetsbehovsnycklar för resursen kapacitet. Materialbehovsnycklar används bland annat för likviditetsplanering med utgångspunkt från produktionsplaner och/eller orderstockar.

engelsk term (rek): Material requirements profile
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004