Ikon för Rikstermbanken

massutbyte

svensk term (rek.): massutbyte
förklaring:

Massutbyte är en funktion i ERP-system för underhåll av grunddataregister. Funktionen innebär att man automatiskt kan byta ut en artikel mot en annan i samtliga strukturer där den ursprungliga artikeln ingår. Motsvarande funktion finns för operationer.

engelsk term (rek.): mass exchange
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004