Ikon för Rikstermbanken

maskintid

svensk term (rek): maskintid
definition:

den tid en operation tar i en maskin

anmärkning:

Om det är fråga om någon form av automatmaskiner där en operatör kan betjäna mer än en maskin är maskintiden större än mantiden för samma operation. Det omvända förhållandet gäller för maskiner som betjänas av flera operatörer. Omräkning från mantid till maskintid och vice versa görs ofta med hjälp av en bemanningsfaktor.

engelsk term (rek): machine hours
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004