Ikon för Rikstermbanken

målkostnadskalkylering

svensk term (rek): målkostnadskalkylering
förklaring:

Med målkostnadskalkylering menas att först sätta planerat försäljningspris för en produkt och därefter dra ifrån önskat täckningsbidrag samt marknadsförings- och distributionskostnader. Det belopp som blir kvar utgör målsatt kostnad för tillverkning av produkten. Denna målsatta kostnad kan användas som utgångspunkt för konstruktion och produktionsberedning.

engelsk term (rek): target costing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004