Ikon för Rikstermbanken

lokaliseringsproblem

svensk term (rek.): lokaliseringsproblem
definition:

val av lokaliseringsort för ett företags verksamhet

anmärkning:

Ett lokaliseringsproblem kan delas upp i två delproblem, dels det renodlade lokaliseringsproblemet, dvs. platsproblemet avseende på vilken ort som företagets verksamhet skall bedrivas, dels koncentrationsproblemet, dvs. om verksamheten skall bedrivas centraliserat eller decentraliserat.

engelsk term (rek.): facilities location problem
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004