Ikon för Rikstermbanken

lokaliseringsfaktor

svensk term (rek.): lokaliseringsfaktor
definition:

förhållande som påverkar värdering och val av lokaliseringsalternativ

engelsk term (rek.): facilities location factor
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004