Ikon för Rikstermbanken

logistikkvalitet

svensk term (rek): logistikkvalitet
definition:

den utsträckning i vilken en leverantörs logistikprestationer motsvarat kundens förväntningar

anmärkning:

Logistikprestationerna kan exempelvis avse leveranstid, leveransprecision och leveranssäkerhet.

engelsk term (rek): logistics quality
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004