Ikon för Rikstermbanken

livslängdskostnad

svensk term (rek.): livslängdskostnad
definition:

summan av alla kostnader som hänger samman med en produkt och som uppstår under hela dess livslängd

engelsk term (rek.): life cycle cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004