Ikon för Rikstermbanken

linjeorienterad verkstad

svensk term (rek): linjeorienterad verkstad
definition:

verkstad där tillverkningsresurserna är utplacerade och organiserade som matningslinjer, tillverkningslinjer och/eller monteringslinjer

anmärkning:

Bearbetningsstationerna respektive montagestationerna längs linjerna har samma ordningsföljd som operationerna för de artiklar som produceras längs linjerna.

engelsk term (rek): lineoriented shop floor
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004