Ikon för Rikstermbanken

linjebalansering

svensk term (rek): linjebalansering
definition:

fördelning av arbetsuppgifter på olika arbetsplatser eller andra produktionsresurser längs en produktions eller monteringslinje så att summa outnyttjad tid för linjen minimeras vid en given produktionstakt

engelsk term (rek): line balancing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004