Ikon för Rikstermbanken

linje

svensk term (rek.): linje
definition:

sammanhängande följd av maskiner och/eller arbetsplatser, så kallade stationer som ur planerings- och uppföljningssynpunkt kan behandlas som en planeringspunkt

anmärkning:

Den renodlade linjen har en bunden sekvens, dvs. endast en operationsföljd är möjlig och tillåten. Den station som har högst beläggning är avgörande för hela linjens kapacitet.

engelsk term (rek.): line
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004