Ikon för Rikstermbanken

linjär programmering

svensk term (rek.): linjär programmering
definition:

operationsanalytisk optimeringsmetod för att lösa allokeringsproblem där resurserna är begränsade och de ingående kostnads och funktionssambanden är linjära

engelsk term (rek.): linear programming
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004