Ikon för Rikstermbanken

leverantörsvärdering

svensk term (rek.): leverantörsvärdering
definition:

värdering av leverantörsprestationer

anmärkning:

Som exempel på prestationer som brukar beaktas vid leverantörsvärdering kan nämnas prisnivå, leveranstidslängd, leveranstidshållning, leveranssäkerhet, kompetenstillskott och produktkvalitet.

engelsk term (rek.): supplier evaluation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004