Ikon för Rikstermbanken

leverantörsutveckling

svensk term (rek): leverantörsutveckling
definition:

ett företags insatser för att utveckla sina leverantörers prestationsförmåga och resurser samt det logistiska samspelet mellan parterna

engelsk term (rek): supplier development
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004