Ikon för Rikstermbanken

leverantörsuppföljning

svensk term (rek): leverantörsuppföljning
förklaring:

Leverantörsuppföljning avser mätning och uppföljning av leverantörsprestationer samt eventuellt jämförelser med i förväg uppställda prestandakrav. Som exempel på prestationer som brukar följas upp vid leverantörsuppföljning kan nämnas leveranstidshållning, kvantitetshållning, dvs. i vilken utsträckning man levererar rätt kvantitet, samt kvalitetsutfall.

engelsk term (rek): supplier monitoring
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004