Ikon för Rikstermbanken

leverantörsstyrda lager

svensk term (rek.): leverantörsstyrda lager
svensk term (acc.): VMI
förklaring:

Med leverantörsstyrda lager menas att leverantören övertar ansvar för orderprocessen och för styrning av kundens lager. Som underlag för att utföra styrningen förser kunden honom med uppgifter om aktuella lagersaldon och förväntade framtida behov. Kund eller leverantör kan äga lagret.

engelsk term (rek.): vendor managed inventory
engelsk term (acc.): VMI
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004