Ikon för Rikstermbanken

leverantörsstruktur

svensk term (rek): leverantörsstruktur
definition:

förhållanden som karaktäriserar ett företags leverantörer

anmärkning:

De förhållanden som framför allt avses gäller antal leverantörer totalt och per artikel, storleksfördelning med avseende på inköpsvärde samt geografisk spridning.

engelsk term (rek): supplier structure
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004