Ikon för Rikstermbanken

leverantörsnummer

svensk term (rek.): leverantörsnummer
förklaring:

Ett leverantörsnummer är ett identitetsbegrepp för en leverantör. Det kan vara numeriskt eller alfanumeriskt.

engelsk term (rek.): supplier number
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004