Ikon för Rikstermbanken

leverantörsbedömning

svensk term (rek.): leverantörsbedömning
definition:

bedömning av alternativa leverantörer i samband med val av mest lämplig leverantör

anmärkning:

Faktorer som normalt i första hand beaktas vid leverantörsbedömning är prisnivå, produktkvalitet, leveransservice, företagsstorlek, lokalisering, organisation, kompetens, fabrikslokaler och produktionsutrustning.

engelsk term (rek.): supplier evaluation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004