Ikon för Rikstermbanken

leveransvillkor

svensk term (rek.): leveransvillkor
definition:

bestämmelser i ett köpeavtal som reglerar säljarens respektive köparens skyldigheter i samband med leverans av vara eller tjänst

anmärkning:

Det som i första hand regleras i formella leveransvillkor är vem som skall stå risken för varan under transporten, vem som skall teckna försäkring samt vem som skall svara för transportkostnaderna.

engelsk term (rek.): delivery conditions
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004